Boleh atau Tidak Aqiqah Diri Sendiri Ketika Sudah Dewasa ?

Boleh atau Tidak Aqiqah Diri Sendiri Ketika Sudah Dewasa ? Melalui sunnah, aqiqah ialah dibebakan kepada bapak Pendapat yang lebih kuat, dia dianjurkan melakukan aqiqah. Ibnu Qudamah berkata, “Jika belum diaqiqahi sama sekali, kemudian baligh dan telah bekerja, maka dia tidak wajib untuk mengaqiqahi dirinya sendirinya.” Imam Ahmad ditanya masalah ini, beliau menjawab, “Itu adalah kewajiban…